Miljø

SpareBank 1 Finans er godkjent og sertifisert som Miljøfyrtårn. Vår miljøpolitikk kjennetegnes av at vi er en åpen og bærekraftig virksomhet, som tar ansvar for kunder, ansatte og miljø.

 Vi forplikter oss til å:

  • Vektlegge miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • Informere om vårt miljøarbeid, samt ha en aktiv kommunikasjon om miljøspørsmål med våre kunder og leverandører
  • Overholde alle lovbestemte miljøkrav og forskrifter
  • Arbeide kontinuerlig med miljøspørsmål

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjonen i små og mellomstore bedrifter, og i offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte krav, kan sertifiseres som miljøfyrtårn. Les mer om miljøfyrtårn.